Haber Detayı
05 Haziran 2018 - Salı 03:47
 
İşte Hükümetin hazırladığı 9 maddelik AF TASARISI...!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin direttiği af talebi için hükümetin 9 maddelik tasarı hazırladığı ve KHK ile uygulanacağı iddia edildi.
Gündem Haberi
İşte Hükümetin hazırladığı 9 maddelik AF TASARISI...!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı başta olmak üzere çok sayıda suçlu için istediği af talebine hükümet kanadından defalarca ‘gündemimizde yok’ yanıtı gelmişti. Ancak iddiaya göre hükümetin af için 9 maddelik bir tasarı hazırlandığı belirtiliyor. 

Aydınlık Gazetesi’nden Erdem Atay’ın haberine göre, dokuz maddeden oluşan taslakta, 1 Ocak 2016’dan önce işlenmiş suçlarda ve devam eden davalarda, ceza üst sınırı beş yıl olanlara erteleme gelecek. Ceza alan hükümlülerin cezalarından beş yıl düşülmesi sayesinde binlerce kişinin cezaevinden çıkarılması amaçlanıyor.

İddia edilen taslağın yasalaşması durumunda, Bahçeli’nin kısa bir süre önce ziyaret gerçekleştirdiği çete lideri Alaattin Çakıcı da dahil, çete lideri ve üyesi bir çok ismin cezaevinden çıkması mümkün olacak.

İddia edilen taslakta yer alan maddeleri değerlendiren Avukat Ertuğrul Cem Cihan, taslağın AKP'nin, Bahçeli’nin önerisini dikkate aldığının bir göstergesi olduğunu ve affın çıkacağının kesin olduğunu belirtiyor: 

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talebini AKP’nin dikkate almış olduğunu görüyoruz. Bu affın çıkacağı kesin. Meclis kapalı olduğu için affı Kanun Hükmünde Kararname ile çıkaracaklar. Yani infaz kanununda bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeleri de KHK ile geçirecekler. Daha önce de bunu yapmışlardı. Daha önceki düzenlemelerde denetimli serbestlik yöntemini uzatma yoluyla yapmışlardı ve suç kapsamı daha dardı. Beş yıllık indirim cezaevlerinin yarısının boşalması anlamına geliyor. Ceza alan mahkûmların bir kısmı da açık cezaevine geçecek.”

'AF TASARISINI KHK İLE GEÇİRECEKLER'

İddia edilen 9 maddelik aftsarısı taslağının ulaşılan bazı maddeleri şöyle: 

Madde 3.

Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanların veya şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenlerin ya da aldıkları ceza herhangi bir nedenle şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüştürülenlerin tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından beş yıl indirilir…

Madde 4.

01 Ocak 2016 tarihine kadar işlenmiş ve ilgili kanun maddesinde öngörülen şahsi hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı beş yılı geçmeyen suçlardan dolayı… dava açılmamış veya… henüz hüküm verilmemiş … ise, davanın açılması veya kesin hükme bağlanması ertelenir…

Madde 5.

Erteleme konusu suçun dava zamanaşımı süresi içinde bu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde, erteleme konusu suçtan dolayı da dava açılır veya daha önce açılmış bulunan davaya devam edilerek hüküm verilir. Bu süre, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde, ertelemeden yararlanan hakkında kamu davası açılmaz, açılmış olan davanın ortadan kaldırılmasına karar verilir.

Madde 6.

Bu bentle ilgili olarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine başvurmak suretiyle soruşturmaya veya davaya devam olunur. Mahkûmiyet halinde verilen ceza, dava zamanaşımı süresince ertelenir. Bu süre içinde erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde ertelenen ceza da infaz edilir. Aynı süre, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde, mahkûmiyet vaki olmamış sayılır.

Madde 7.

Haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunup da firar halinde olanlar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde resmi mercilere başvurup teslim olmadıkları takdirde bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

Madde 8.

Birinci paragraf hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından beş yıllık indirim yapıldıktan sonra ceza süresi dolmuş olanlar, iyi hali olup olmadıklarına bakılmaksızın ve istemleri olmaksızın derhal toplam cezaları beş yıldan fazla olanlar kalan cezalarını çektikten sonra şartla salıverilirler.

Madde 9.

Bu kanundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 102/1. Maddesinde “davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması” hariç, 102/3a,b,c,d,e, 102/4, 102/5, yine aynı kanunun 103/1a,1b, 103/2, 103/3a,b,c,d,e, 103/4, 103/5, 103/6, 104/2 ve 104/3 maddesi kapsamındaki suçlar ile Terörle mücadele kapsamına giren, Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişler yararlanamaz.

Kaynak: Editör:
Etiketler: İşte, Hükümetin, hazırladığı, 9, maddelik, AF, TASARISI...!, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı Adana Temizlik Şirketleri