Haber Detayı
13 Nisan 2019 - Cumartesi 00:45
 
İşte Zeydan'ın ilk üst düzey atadığı bürokrat!
Gündem Haberi
İşte Zeydan'ın ilk üst düzey atadığı bürokrat!

Dün devir teslim toreniyle makamını teslim alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ilk üst düzey bürokratını belirledi.  Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcılığı makamı Adanalı bir isme Hazine Baş kontrolörü, akademisyen Dr. Ergül Halisçelik’e verildi... 

Dr. Ergül Halisçelik kimdir

1973 Adana doğumludur. Adana Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu ve  Karşıyaka (Atatürk) Lisesini bitirmiş, 1996  yılında Çukurova Üniversitesi İİBF İktisat (İngilizce) Bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Mezuniyeti müteakip aynı üniversitede Ekonomi Yüksek Lisansı eğitimine devam ederken Ekonomi Politikası Ana Bilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak görev almıştır. 

Adana'nın çeşitli spor kulüplerinde lisanslı olarak futbol oynamış, farklı kategorilerde gol kralı olmuş ve takım kaptanlıkları yapmıştır. 


1997 yılında açılan Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınavını kazanarak göreve başladığı Hazine Kontrolörleri Kurulu'nda, müşterek kararname ile, 2001 yılında Hazine Kontrolörü  2008 yılında ise Hazine Başkontrolörü olarak atanmıştır.


Ocak-Nisan 2002'de, The Institute of Chartered Accountants of Scotland'da Uluslararası Denetim ve Muhasebe Standartları ve iş başı tecrübesiyle denetçi eğitimleri almıştır. Ayrıca gerek yurt içinde gerekse yurt dışında  iç denetim, Avrupa Birliği  düzenlemeleri, risk yönetimi, Katılım Öncesi Mali Yardımların Denetimi, bağımsız denetim, proje yönetimi, uluslararası fon sağlayıcı kuruluşlar (EU, IMF, UN ve Dünya Bankası) ve diğer mesleki konularda eğitimlere katılmıştır.

2005-2007 yılları arasında A.B.D.'nde Carnegie Mellon University Heinz School of Public Policy and Management'den,"A Case Study of World Bank Projects in Turkey: An Evaluation of Barrowed Funds and Project Implementation" projesi ile, Kamu Politikası ve Yönetimi Yüksek Lisansı (MSPPM), 2008 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden "Dünya Bankası'nın  Yapısı,  Faaliyetleri ve Türkiye'de Finansmanı Dünya Bankasınca Sağlanan Kredilerin ve Etkilerinin Değerlendirilmesi" konulu tezi ile Ekonomi Yüksek Lisansı (MSE) dereceleri almıştır.

Yönetimde karar alma sürecinde faydalınabilecek STATA, MINITAB, EVIEWS, SOLVER, LINDO, CRYSTAL BALL, SAS, LINGO, AMPL gibi ekonometri, istatistik ve çok kriterli sayısal karar modelleri ve programları kullanabilmektedir. Ayrıca  Türkiye çapında kamu kurum ve kuruluşlarına atanan iç denetçilere İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından sunulan eğitim programları kapsamında “İç Denetim Türleri ve Teknikleri (Risk Değerleme Teknikleri)” konulu eğitimler vermiştir.


Ekim 2008 tarihinden itibaren ABD Carnegie Mellon University Heinz College'de  1 yıllık geçici görevlendirme suretiyle "Cooperation of the International Funding Organizations-The Case of Turkey" konulu  bir proje tamamlarken, aynı zamanda misafir eğitmen olarak "Kalkınmanın Finansmanı" dersini vermiştir. Hali hazırda Öğretim Görevlisi olarak, 2014 yılından beri Başkent Üniversitesi'nde  "Fayda Maliyet Analizi" & "İktisadi Büyüme ve Kalkınma"  & "İktisada Giriş",  "Mikro Ekonomi" ve "Makro Ekonomi", 2016 yılından beri TED Üniversitesi'nde "Ekonomik Politika Analizi" & "Kalkınma İktisadı" ve 2018 yılından beri de Hacettepe Üniversitesi'nde "İktisadi Kalkınma ve Büyüme" derslerini vermektedir.

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, Pittsburgh Türk-Amerikan Derneği, Türkiye İç Denetim Enstitüsü ve Hazine Kontrolörleri Derneği (2011-2012 Dönemi Dernek Başkanı) üyeliklerinin yanı sıra, halihazırda Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (MİSAM) Başkan Yardımcısı, TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Kıdemli Üyeliği ve Carnegie Mellon Üniversitesi Mezunları Derneğinin Kurucu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

 

 


Uluslararası alanda çeşitli  konularda yayınlanmış çalışma ve  makaleleri bulunmaktadır. Doktora eğitimini “Binyıl Kalkınma Hedefleri ve  Yoksul Odaklı Büyüme: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ampirik Çalışmalar” konulu tez çalışması ile Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında  tamamlamıştır. Sertifikalı İç Denetçi Belgesi'ne  (Certified Internal Auditor-CIA) sahip HALİSÇELİK, evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

 

 

YAYINLANMIŞ ÇALIŞMALAR & KONFERANSLAR

KİTAPLAR:

 “KALKINMANINFİNANSMANI: Küresel Ekonomik Kriz Döneminde Uluslararası Fon SağlayıcıKuruluşların İşbirliği-Türkiye Örneği”, Turhan Kitabevi, (ISBN:978-605-313-006-2) Ankara, Eylül  2018 (Türkçe & İngilizce  olarak yayınlanmıştır)
“DÜNYA BANKASI'NIN YAPISI, FAALİYETLERİ & TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ: Finansmanı Dünya Bankası’nca Sağlanan Proje ve Programlar & Türkiye Ekonomisine Etkilerinin Değerlendirilmesi”,  LAP LAMBERT Academic Publishing, (ISBN: 978-620-2-06525-2), Ekim 2017.
“Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Yoksul Odaklı Büyüme”, Gazi Kitabevi (ISBN:978-605-344-324-7), Ankara, Aralık 2015
“Transformation of the Turkish Economy: an overview”, T. Çetin & F.Oğuz  (eds.), Regulation and Competition in the Turkish Banking andFinancial Markets. Nova Science Publishers (ISBN: 978-1-61324-990-1), New York, 2012, (& Prof. Dr.Necmiddin Bağdadioğlu)
“Teknik Terimler Sözlüğü”, Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu, http://www.hazine.org.tr/makaleler/Teknik20Terimler20Sozlugu.pdf,Ankara,Ocak 2008,
“Kıymetli Madenler, Kıymetli Madenler MevzuatınınDeğerlendirilmesi ve İstanbul Altın Borsası’nın Mali Sektör İçerisindeki Yeri”, Yeterlilik Tezi, HazineMüsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu, Ankara, 2000 

PROJELER:
"Cooperation of the International Funding Organizations for Developing Countries - The Case of Turkey: Improving the economy, efficiency effectiveness of the IMF, World Bank and EU funds in a country by coordinating their activities”, Proje Kooordinatörü, Heinz College, Carnegie Mellon University, Pittsburg ABD, Mayıs 2009
"A Case Study of World Bank Projects in Turkey: AnEvaluation of Barrowed Funds and Project Implementation”, Systems Synthesis Project, H. JohnHeinz III School of Public Policy and Management, Carnegie Mellon University,Pittsburg ABD, Spring 2007

MAKALE & RAPOR & DİĞER ÇALIŞMALAR:


“SUSTAINABLE DEVELOPMENT: From Millennium 2015 to Sustainable Development Goals 2030”,  Sustainable Development Journal, wileyonlinelibrary.com/journal/sd, First published: 22 January  2019,  (https://doi.org/10.1002/sd.1921, Online ISSN:1099-1719), (& Mehmet Ali Soytas)

 “How to Deliver  Free  Coal to the Poor Families? Turkey Case”, Dergi Park, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 15, Sayı 5 (Özel Sayı),  Pg:40-57, (ISSN: 2148-029X), Aralık 2017
“Cost & Benefit Analysis of Investment Projects Financed by the World Bank”, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, BNEJSS 2017 (03) 04,  Volume 3, Number: 4,  Pg:106-116, (ISSN:2149-9314), (&Gürkan Ateş)
“Yükselen Ekonomilerde Yoksullar da Büyümeden Faydalanıyor mu?”, KaraTahta İş Yazıları Dergisi, (ISSN:2149-2417),  7. Sayı, Mayıs 2017.  
“Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Yoksul Odaklı Büyüme”, TOBB ETÜ Sosyal PolitikalarUygulama ve Araştırma Merkezi Sosyal Politikalar Platformu,  PLATFORM NOTU’16/P-5, 3 Haziran 2016
"ADANA: Bir Şehrin Haksız Rekabetle Gelen ÖnlenemezDüşüşü”, Mülkiye İktisadive Sosyal Araştırmalar Merkezi  (MİSAM),Değerlendirme Notu # 13, 19 Ekim 2015
“Türkiye Ekonomisi ve Sigortacılık”, Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi  (MİSAM), Politika Öneri Raporu # 3, 27 Kasım2014 (& Koray Erdoğan)
“Pareto Optimumu Çerçevesinde Keynes’den Piketty’eLiberallerin Devletçi Politika Açmazları”,  Mülkiyeİktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (MİSAM), Politika Öneri Raporu # 1, 11 Kasım 2014 (& Gürkan Ateş)
“Project Cycle and Cost-Benefit Analysis of World Bank Financed Projects”, Mülkiye İktisadi veSosyal Araştırmalar Merkezi  (MİSAM),Araştırma Raporu # 1, 14 Kasım 2014. (& Gürkan Ateş)
“Türkiye İçin Mali Kural Endeksi”, Politika Öneri Raporu,Hazine Müsteşarlığı HazineKontrolörleri Derneği, http://www.hazine.org.tr/makaleler/Mali20Kural20Endeksi.pdf,Ankara, 12 Mayıs 2010
“Performance Evaluation, Criticism of the World Bank- Case of Turkey”, Politika ÖneriRaporu, Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu, Ankara, Kasım 2009
“The World Bank and the European Union’s Cooperationon China”, Globalizationand its Implications, The Heinz School Review Volume3, Issue 1, Carnegie Mellon University, Pittsburg ABD,  15 Mart 2006

SEMİNER & KONFERANSLAR
“Cost & Benefit Analysis of Investment Projects Financed By The World Bank”,  International Balkan and  Near Eastern Social Sciences Congress Series IV. IBANESS Congress Series-Russe / BULGARIA , 08-09 Nisan, 2017
“Uygulamalı Finans ve Ekonomi”  temalı 2nd International Conference  (ICOAEF 2016), “Ekonomik Kalkınma” oturumunda başkanlık ve  "Measuring  the Development Level and the Performance of Countries on Achieving Millennium Development Goals" başlıklı sunum,  Girne Amerikan Üniversitesi, Girne/KKTC, 5-6 Aralık 2016
“Sürdürülebilir Kalkınma” temalı konferans, HazineKontrolörleri Derneği,  HazineMüsteşarlığı, Ankara/Türkiye, 13 Mayıs 2016
“Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Yoksul Odaklı Büyüme” temalı seminer, İktisatBölümü Seminerleri,  Başkent Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara/Türkiye, 28 Nisan 2016
“Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Yoksul Odaklı Büyüme” temalı seminer, SPM Seminerleri,  TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama veAraştırma Merkezi, Ankara/Türkiye, 26 Nisan 2016
“Sürdürülebilir Kalkınma” temalı seminer, Mühendislik FakültesiSeminerleri,  Başkent ÜniversitesiMühendislik Fakültesi, Ankara/Türkiye, 21 Nisan 2016
"Büyüme, Kalkınma, Yoksulluk veEşitsizlik" & "ADANA: Bir Şehrin Haksız Rekabetle GelenÖnlenemez Düşüşü" temalı konferans, Adana Genç İşadamları Derneği (AGİAD),  Adana/Türkiye, 10 Mart 2016
“Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Yoksul Odaklı Büyüme” temalı konferans, İktisat AkademiEtkinlikleri 18, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Adana/Türkiye, 10 Mart 2016

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı Adana Temizlik Şirketleri