Yazı Detayı
03 Haziran 2016 - Cuma 14:03
 
Nazım Hikmet : “Beni Stalin Yarattı“
Ercan YILMAZ
ercan1453yilmaz@gmail.com
 
 
Türkiye’de serbest nazmın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin öncüsü kabul edilen Polonya vatandaşı Nâzım Hikmet RAN, 3 Haziran 1963’te, Moskova’da öldü. “Sen yazmazsan, ben yazmazsam, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa” diyordu. “Vira bismillah” deyip, kalemi ele alalım. Büyük dedesi Konstanty Borzecki, 1849 yılında Polonya’dan İstanbul’a sığınan bir Katolikti. Türkiye’de Müslüman oldu. Mustafa Celaleddin ismini aldı. Orduya katıldı, Paşalık rütbesine kadar yükseldi. Nâzım, 1902’de Selânik’te doğdu. İlkokulu bitirince, Galatasaray Lisesi’nin hazırlık sınıfına yazıldı. Ertesi yıl, bu okuldan alınarak Nişantaşı Sultanisi’ne verildi. 1917’de Heybeliada Bahriye Mektebi’ne girdi. Deniz talebesi iken sağlık durumundan 16 Aralık 1919 tarihinde verilen üç ay hava değişiminden okula dönmemesi ve zabıtaca yapılan aramada bulunamaması itibariyle 17 Mayıs 1921 tarihinde okuldan kaydı silindi. İstanbul’un işgal altında olduğu günlerde Nâzım, coşkun bir vatan sevgisini yansıtan direniş şiirleri yazıyordu. Mustafa Kemal Paşa’ya silâh ve cephane kaçıran gizli bir örgütün yardımıyla İnebolu’ya geçti. Ankara’ya gitmek için burada beklediği günler içinde, İnebolu’da, Spartakistler olarak tanınan, sosyalizmi ve Sovyetler Birliği’ni öven kişilerle tanıştı. Giderek onların etkisine girdi. Ankara’ya vardıklarında kendisine verilen ilk görev, İstanbul gençliğini millî mücadeleye çağıran bir şiir yazmak oldu. 3 gün içinde yazdığı şiir, Matbuat Müdürlüğü’nce 10 000 adet bastırılıp dağıtıldı. Bu şiirin yankıları büyük oldu. Mustafa Kemal Paşa’ya takdim edildi. Daha sonra da Bolu’ya öğretmen olarak atandı. Bolu’da da kısa sürede Lenin’i öven, Sovyetler Birliği’nden sitayişle bahseden bir çevreye girdi. Genç yaşta bu etkilenmeden kaçınamadı. Moskova’ya kaçmaya karar verdi. Gizlice Batum’dan Moskova’ya geçti. Nâzım’ın gizlice Türkiye’den kaçışları, gizlice girişleri, mahkûm oluşları, tekrar tekrar kaçışları dönemi de böylece başladı. Sovyetler Birliği’ndeki davranışlarından dolayı Türk vatandaşlığından çıkarıldı; 1963’te de Moskova’da öldü. *** Nâzım, “Ben eski Moskovalıyım, eski İstanbullu olduğum kadar” diyordu; Moskova Havaalanı’na inince, “Beni Stalin yarattı, asıl vatanıma geldim” diyerek yeri öpmüştü. Nâzım’ın kaçtığı Rusya, tarihin gördüğü en acımasız diktatörlerden biri olan Stalin’in Rusyası’ydı. Rusya, Amerika sayesinde 2 nci Dünya Savaşı’nın galipleri arasında yer almıştı. Bu durum, Stalin’i küstahlaştırmış ve 1946’da Türkiye’den Kars ve Ardahan’ı istemişti. Türkiye, bu belâyı bir bakıma ABD’nin desteğiyle defetmişti. 1950’leri dünyası çok farklıydı ve Rusya’nın vahşi genişleme plânı yürürlükteydi. Türkiye, bu ortamda, Rusya’nın uydusu olmamak için çırpınıyordu. İşte tam bu noktada, Nâzım, bu kavgada Türkiye’yi işgal bahaneleri arayan Rusya’nın yanındaydı, Türkiye’nin değil… *** Hürriyet aşkıyla büyüyen bir adamın Marksist Rusya’ya kaçmasını ve orada haksızlığın, zulmün, ahlâksızlığın, cinayetin, vahşetin binlercesine şahit olduğu halde tek satır yazmamasını herhangi bir kimse, açıklayabilir mi? Nâzım, bir Japon kızının ölümüne bile şiir yazmış, gözyaşı dökmüştü: “Hiroşima’da öleli/ Oluyor bir on yıl kadar/ Yedi yaşında bir kızım/ Büyümez ölü çocuklar” Ama, o, Rusya’da en az 10 milyon insanın katledilmesine, evlerinden gece yarıları aç çıplak alınarak sürgün edilmesine göz yumdu, görmedi, dile getirmedi. Azerbaycan’da, Özbekistan’da, Türkmenistan’da, Kırım’da, Ahıska’da milyonlarca Türk sürgün edilip ya da öldürülürken Nâzım neredeydi? Moskova’da tabi… *** Nâzım’ın Stalin karşısındaki tavrı da ilgi çekici… Stalin, 28 yıllık diktatörlüğü sırasında milyonlarca kişiyi öldürtmüş, Türkistan’da 14 000 cami ve mescidi yıktırmış, 270 000 din adamını kurşuna dizdirmişti. Stalin, 5 Mart 1953’te, öldüğünde Nâzım, Budapeşte Radyosu’nda ağlaya ağlaya şu mersiyeyi okudu: “5 Mart 1953/ İlk önce kim kime/ Metin ol kardeşim diyecek/ İlk önce kim kime/ Başsağlığı dileyecek/ Hepimizindi o/ Hepimizindir/ Yoldaşlarım/ Acınızı duyuyorum sizin kardeşleriniz gibi tıpkı/ Kardeşlerim/ Hüngür hüngür ağlamak geliyor içimden.” Stalin’den sonra Sovyetler’de iktidar koltuğuna Kruşçev oturdu. Kruşçev, Stalin’i “tarihin en kanlı diktatörlerinden biri” ilân etti. Kemiklerini mezarından çıkarıp attırdı ve bütün şair ve yazarlara, “Stalin’in zulmünü anlatacaksınız” diye emretti. Nâzım, bu sefer Stalin yoldaşı yerden yere vurdu. “…Yok oldu bir sabah/ Yok oldu çizmesi meydanlardan/ Gölgesi ağaçlarımızın üstünden, çorbamızdan bıyığı, odalarımızdan gözleri/ Kalktı göğsümüzden baskısı binlerce ton taşın, tuncun, alçının ve kâğıdın.” *** Lenin’e ağıt yaktı: “Lenin’i görmedim nöbet tuttum tabutunun başında 924’de 961’de ziyaret ettiğim anıtkabri kitaplarıdır Partimden koparmaya yeltendiler beni Sökmedi Yıkılan putların altında Ezilmedim.” *** Şiirlerinden bir kaçını hatırlayalım: Örneğin çeşitli açık hava toplantılarında, ellerinde Türk bayrakları ile kalabalıkların hep bir ağızdan söyledikleri “karlı kayın ormanında” isimli şarkının sözlerinin devamı şöyle: “Karlı kayın ormanında Yürüyorum geceleyin. Efkârlıyım, efkârlıyım, Elini ver, nerde elin? . . . Geceleyin, karlı kayın Ormanında yürüyorum. Karanlıkta etrafımı Gündüz gibi görüyorum. Şimdi şurdan saptım mıydı Şose, tiren yolu, ova. Yirmi beş kilometreden Pırıl pırıl Moskova.” (Doğrusu Türk bayrağı ile bu şarkı nasıl söylenir, anlamıyorum.) ———- Bir başka şiirde şair, Moskova’ya hayranlığını dile getirmiş: “Altın aynalarda Moskova şehri. Moskova evim, Moskova odam. Moskova 19 yaşım, 60 yaşım, Moskova öğretmenim, yoldaşım, Moskova seni armağan etti bana.” ———- Bir başka şiirinin tamamı şöyle: “Yağmurun içinde Berlin’de şafak Yağmurun içinde kuşlar ötüyor.” ——- Son şiirlerinden birinde de diyor ki: “Fasulya gibi yaşıyorum son zamanlarda Kuru fasulya gibi. Kuru fasulyanın pilâkisi yapılır, Benden o da yapılmaz.” *** Türk askeri, ülkenin gelecekteki milletlerarası organizasyonlardaki konumunu güçlendirmek için Kore’de kahramanca çarpışırken, Moskova’dan Nâzım’ın sesi yükseldi: “…Ne halt edeyim ? deme Ahmet, Teslim ol. Hâneni, köyünü, memleketini seviyorsan şu kadarcık, Teslim ol, Hemen. Hâneni, köyünü, memleketini, seni, celebe satanlara, söylenecek bir çift sözün varsa Ahmet, Teslim ol. Yitirmedinse insanlığını, çoluk çocuk naşıyla dolu bir çukurda, teslim ol. Biz Türkler yiğitizdir. Yiğitliğin zerresi kaldıysa sende, teslim ol. Teslim ol ananın başı için, Teslim ol Türk halkı adına, Ahmet kardeşim, Kardeşlerine teslim ol.” Yanlış okumadınız, Türk askerine “Teslim ol” diyen, belirli kesimlerin “Vatan Şairi”… Bu şiir, 1951 yılında, Kore’de Çin uçakları tarafından siperlerimize atıldı. *** 1923’te Moskova’da yazılan ve Atatürk’e hakaret dolu 28 Kanuni Sani (Ocak): “Trabzon’dan bir motor açılıyor Sa-hil- de- ka-la-ba-lık! Motoru taşlıyorlar Son perdeye başlıyorlar! Burjuva Kemal’in omzuna binmiş Kemal kumandanın kordonuna Kumandan kâhyanın cebine inmiş Kâhya adamların donuna Uluyorlar Hav..hav..hak..tü..” *** Tarih, 7 Aralık 1961. Nâzım Hikmet, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Lideri Kruşçev’e bir mektup yazmış. Mektup, Komünist Partisi’nin Merkez Komitesi arşivinde… Milliyet Gazetesi tarafından, 21 Aralık 1992’de “Sovyetler Birliği Komünist Partisi Belgelerinde Türkiye” başlıklı yazı dizisinde de kullanıldı: “Saygıdeğer Nikita Sergeyeviç, 19 yaşından beri, yalnızca kalbim ve kafamla değil, geçmişimle de Sovyetler Birliği’ne bağlıyım. Bolşevik Partisi’ne, ilk olarak 1923 yılında üye oldum. Ardından, 1924 yılında, yine Moskova’da 1925 yılı başlarında Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi oldum. Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’ni bitirdim ve parti işleri için Türkiye’ye gittim. 1925 yılı sonunda, Ankara’da yer altı çalışmaları gösterdiğim için gıyaben 15 yıl hapis cezasına çarptırıldım. Sonra yine Moskova’ya döndüm. 1928 yılında Türkiye’de parti işleriyle uğraştım.O zamandan 1950 yılına kadar toplam 56 yıl hapis cezasına çarptırılmama karşın, toplam 17 yıl cezaevinde kaldım. Başta Sovyet halkı olmak üzere, ilerici insanların mücadelesi sonucu cezaevinden çıkarıldım. Ben, sayılı Komünist şairlerdenim. Çok mutluyum, çünkü Büyük Ekim Devrimi’nin beşinci yıldönümünü Moskova’da kutladım. Bu nedenle şiir de yazdım. Artık, 10 yıldır Moskova’da yaşıyorum, ailem de yanımda. Bütün Sovyet halkı gibi, buradaki yaşama alıştım. Saygıdeğer Nikita Sergeyeviç, yardım edin, ben Sovyet vatandaşı olmak istiyorum. En iyi dileklerimle…” Kendi diyor: Kalbiyle, kafasıyla, geçmişiyle Sovyetler Birliği’ne bağlı olduğunu… 1923’te Bolşevik Partisi’ne üye olmuş, Bolşevikler adına çalışmış, Milli Mücadele’ye yardım etmemiş, tersine kendi ifadesiyle ”Ankara’da yer altı çalışmalarına” girişmiş. Tercihini Türk Milleti’nden yana değil, Sovyetler Birliği vatandaşı olma yolunda kullanmış. Olmamış. Polonya vatandaşlığına geçmiş. *** Türkiye Cumhuriyeti’nin Kültür Bakanı İstemihan TALAY diyor ki: “Nâzım Hikmet’in bütün dünyada saygın bir yeri var, bunu kimse inkâr edemez. İnkâr etmek, inkâr edeni küçültür.” (Hürriyet, 18.02.2001) *** Sayın Özdemir İNCE de diyor ki: “…Nâzım, tarihin bir döneminde politik bakımdan “Devrimci Muhalif” olmanın bedelini ödedi. Ve ödememesi mümkün değildi. Nâzım, Nâzım’lığını yapmış ve Türkiye Cumhuriyeti devleti de,”Ben sana bunu yaptırmam” diyerek, benzeri devletler gibi devletliğini göstermiştir.” (Hürriyet, 20.01. 2002) *** Bir başka tespit de rahmetli Ahmet KABAKLI’dan: “…Nâzım, 1950’lerde DP’nin himayesi altında hür olduğu halde, Türk kanunlarından ve öz yurdundan kaçmıştır. Üstelik, o zamanlar Türkiye’yi işgal bahaneleri arayan SSCB’ye sığınmıştır. Sığınış tarzı da, kendisine yakışmayacak kadar çirkindir. Nâzım Hikmet’in memur edildiği görevler ise hazindi: Demirperde’ deki Türkleri bize karşı kışkırtmak ve Türkiye’ye, TC’ ye, Menderes’ e manzum dille sövmek, ilk göreviydi. Benim ağrıma giden, Nâzım Hikmet gibi bir seçkin şairin, böyle küçük işleri kabul etmesidir. Her ne halse, bugün bunları hatırlatan da hatırlayan da kalmamıştır. Nâzım ölmüştür. Uğruna yok olduğu dava da ölmüştür.” (Türkiye, 20.01.1992) *** Gelelim, son değerlendirmeye… Herkes, kendi zamanının şartları içinde sorgulanmalı… Koca bir imparatorluk devrilmiş… Zamanın aydınları çıkmazlarda, kafa sancıları içinde… Kimi Batı diyor, kimi İslâm, kimi Komünizm… Sevenleri O’nun ziyan edildiği inancında…Türkiye’den kaçırılmasını hazmedemiyorlar. Ne denir ki? SSCB’nin iflâsı, Nâzım Hikmet’in dünya görüşünü zaten bitirdi. Nâzım, ABD’ye karşıydı ve SSCB yandaşıydı. Eğer, Nâzım’ın isteği olsaydı Türkiye bugün Rusya’nın uydusu olacaktı. Türkiye’nin bugün ABD yanlısı politikası büyük tartışma konusudur. Ama, unutulmamalıdır ki, çok büyük bir kesim, Türkiye’nin, Atatürk’ün istediği gibi tam bağımsız olma yönünde mücadele vermektedir. Bana gelince… Nâzım’ın beş cildi kapsayan şiirlerinin tamamını altı ay arayla okudum. Birkaç tanesini çok beğendim, çoğunluğu beni sarmadı. Doğrusu ben Mehmet Akif ERSOY, Ahmet Muhip DRANAS, Cahit Sıtkı TARANCI, Orhan Veli KANIK, Attila İLHAN, Ahmet HAŞİM, Fazıl Hüsnü DAĞLARCA, Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, Ahmet Kutsi TECER, Ataol BEHRAMOĞLU gibi şairlerimizin şiirlerini okumaktan büyük keyif alıyorum. Sevip sevmeme konusuna gelince… Birinin birini sevme hakkı varsa, başka birinin de sevmeme hakkı vardır. Başka bir ülke toprağını öpen ve “vatanıma geldim” diyen insanı, sadece o ülke vatandaşına duyduğum saygı kadar sayar ve severim. Hepsi bu…
 
Etiketler: Nazım, Hikmet, , “Beni, Stalin, Yarattı“
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
15 Ocak 2021
AK Parti’nin YÜREĞİR yanlışı!
12 Ocak 2021
GELECEĞİNİ BİLİYORDUM!
08 Ocak 2021
Usta TANKUT, Kalfa İZGİOĞLU, Çırak ULUDAĞ!
03 Ocak 2021
Kendini başkan sanan UFAKLIKLAR!
27 Aralık 2020
İYİ Parti’nin İHANET aşkı alevlendi!
25 Aralık 2020
AK Parti Yüreğir’de özlenen isimler…
14 Kasım 2020
Parayla terbiye edip, itibarınızı istiyorlar!
11 Kasım 2020
Ulaş Toros ve İmar Yolsuzluğu (!)
28 Ekim 2020
Liyakat mi ? Sadakat mi?
12 Ekim 2020
Bilal Uludağ ve borçlanma meselesi…
28 Ağustos 2020
Herkes oynuyor… Alayınız dansözsünüz!
10 Ağustos 2020
Şikayet ederken bir daha düşünelim!
02 Ağustos 2020
İnanç kardeşliği olmayanlarla yol yürünmez!
18 Temmuz 2020
Kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine bağışlayın!
11 Temmuz 2020
Alayınızın CANI CEHENNEME!
24 Haziran 2020
BAROLAR ve İBNELER…
06 Haziran 2020
Ah BEKMEZİ bulanık Ali’im Ah!
05 Haziran 2020
Hedefte ki adam SONER ÇETİN…
25 Mayıs 2020
Bir taklacının anatomisi… AZİZ SAĞIROĞLU
16 Mayıs 2020
Adana Büyükşehir’e KAYYUM atanır mı?
29 Nisan 2020
Soysuzluk ve kansızlık damarınıza işlemiş!
13 Nisan 2020
Mekanın SOYLU sahibi..!
04 Nisan 2020
Sen ki TÜRK’SÜN… KORONA nedir ki?
19 Mart 2020
Mahalle yanarken saçını tarayanlar!
05 Mart 2020
Vazgeçmek yok... Pes etmek yok!
21 Şubat 2020
Adana Siyaseti vefasızlık üzerine kurulmuş!
13 Şubat 2020
CUMHUR İTTİFAKI neden Encümenin yetkisini aldı?
03 Şubat 2020
Hüseyin Sözlü üzerinden MHP’ye kimler ayar verme peşinde?
27 Ocak 2020
MEHMET isimli 2 İl Başkanı arasında ki fark!
16 Ocak 2020
Yol arkadaşlığına ihanet eden yolbaşçı!
11 Ocak 2020
Cumhurbaşkanını bile isyan ettiren hukuk sistemi…!
05 Ocak 2020
Zeydan Karalar Türkiye’nin yeni Kemal Sunal’ıdır…
03 Ocak 2020
Belediyeler ÇAPSIZ danışman doldu!
22 Aralık 2019
Siyasal İslam’ın asalakları…!
18 Aralık 2019
Kendi çocukları için siyaset yapanlar!
15 Aralık 2019
Futbol sahasında ÇAV BELLA sesleri…!
14 Aralık 2019
Bay Zeydan ve sistematik zulmü…
03 Aralık 2019
CUMHUR İTTİFAKI ve MHP’NİN durumu…
02 Aralık 2019
Siyasette çıtayı dibe vurduranlar…
29 Kasım 2019
AK Parti İlçe Başkanları değişir mi?
26 Kasım 2019
ZEYDAN’IN pişkinliği…!
25 Kasım 2019
Mehmet Ay başarılı olur mu?
16 Kasım 2019
Devlet Bahçeli duruşundan nasiplenemeyenler!
07 Kasım 2019
Sen kimsin necisin RÜÇHAN İLVAN?
01 Kasım 2019
İsyan…
31 Ekim 2019
Sol görüşün devlet anlayışı…
25 Ekim 2019
İdeolojik soytarılar…
21 Ekim 2019
ZEYDAN’IN Medyası…!
16 Ekim 2019
Selçuk Özkök fena havaya girmiş!
15 Ekim 2019
TÜRK Milliyetçiliği üzerine…
14 Ekim 2019
Zeydan’ın Mustafa’sı hayırdır birader?
12 Ekim 2019
İşte Adana’daki en büyük oruspu çocuğu!
11 Ekim 2019
Hedef TURAN… Rehber KUR-AN…
09 Ekim 2019
Kod adı F yapılanması…!
08 Ekim 2019
ZEYDAN 3 – AKP : 0 , Sonuç HÜKMEN MAĞLUP!
07 Ekim 2019
Belediyelerin Lezzet Festivali Karnesi…
04 Ekim 2019
Yüreğir Sosyal yardımlaşma Vakfı S.O.S. veriyor!
02 Ekim 2019
Ülkücü ile KAVGA değil, SOHBET edin…!
30 Eylül 2019
Bu Mızrak çuvala sığmıyor Zeydan Başkan!
20 Eylül 2019
Zeydan Karalar KILIÇDAROĞLU değil, İMAMOĞLU safında…
19 Eylül 2019
Ayşe Sibel Ersoy’a Adana raporu…
17 Eylül 2019
ZEYDAN’IN kuyu takıntısının perde arkası…!
14 Eylül 2019
Baba oğul ÜLKÜ DEVİYMİŞ meğer!
11 Eylül 2019
Hüseyin Sözlü Zeydan’ın bütün apoletlerini söktü!
09 Eylül 2019
Göğsüne jiletle CHP kazınanlar…!
05 Eylül 2019
Adamlığı kendinden değil MAKAMLARDAN alanlar…
02 Eylül 2019
Zeydan Karalar’ın kendini yalanlayan ifadeleri…!
26 Ağustos 2019
Konya’ya gitmez olaydım!
25 Ağustos 2019
Zeydan Karalar’ın ibretlik durumu…
23 Ağustos 2019
O makamlara SİYASETLE seçildiniz bunu bileceksiniz!
22 Ağustos 2019
Taşmedreseliler meselesi…
20 Ağustos 2019
Adana Büyükşehir’e KAYYUM atanır mı?
18 Ağustos 2019
FİTNETÖR Siyasetçiler…
16 Ağustos 2019
Bir ihanet örneği: CEMALETTİN KAYA!
01 Ağustos 2019
Bahçeli’nin çağrısını nasıl okumalı?
01 Ağustos 2019
Kim savunacak bu garibanları?
31 Temmuz 2019
OMÇ: Organize Medya Çetesi…
30 Temmuz 2019
Senden lider olmaz efendi, boşuna çabalama!
29 Temmuz 2019
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz’u uyarıyorum!
28 Temmuz 2019
Cemaat simsarlarına dikkat!
26 Temmuz 2019
ZEYDAN Sözlü’nün projelerini çaldı!
24 Temmuz 2019
Zeydan Karalar kime hizmet ediyor?
23 Temmuz 2019
Doğu Akdeniz, Adana ve işçi çıkışları ilişkisi…
20 Temmuz 2019
ZEYDAN kimleri işten çıkardı kimlere dokunmadı?
18 Temmuz 2019
Sözlü danışman oldu, dengeler yerinden oynadı…
17 Temmuz 2019
Dostlarıma ithafen... Meyhane pilavı nasıl yapılır ?
13 Temmuz 2019
Karalar’a çalışan bu 3 MHP’li Meclis Üyesi isim ?
12 Temmuz 2019
ÜLKÜCÜNÜN BİTMEYEN ÇİLESİ!
11 Temmuz 2019
ASKİ Daire Başkanı ve İşten çıkartma çetesi deşifre oldu…!
07 Temmuz 2019
İşten çıkartılan Ülkücüler, bunlardan haberiniz var mı?
29 Haziran 2019
ZEYDAN’IN derdi belli… 169 TRİLYON!
26 Haziran 2019
Ayhan Barut’un İLÇE teklifinde ki art niyet!
24 Haziran 2019
İstanbul seçimleri ve Adana’daki SOYSUZ destekçileri!
21 Haziran 2019
Eve dön artık ZEYDAN KARALAR!
20 Haziran 2019
İstanbul seçiminin sonucunu açıklıyorum…!
14 Haziran 2019
Zeydan Karalar ve Ozan Gülaçtı gerilimi…
13 Haziran 2019
Dansözlük sektör değiştirdi!
10 Haziran 2019
Zeydan Karalar bu yazıya cevap veremez!
09 Haziran 2019
AHMET DEYVİTOĞLU Adana şubesi çalışıyor!
09 Haziran 2019
Jön Türklerin torunları iş başında!
01 Haziran 2019
Savaşa hazır mısınız?
30 Mayıs 2019
MHP’yi Adana’da RANT kapısı görenler!
25 Mayıs 2019
Rüçhan İlvan MHP’den istifa et!
25 Mayıs 2019
Yüreğir Sokak siyaseti gerektirir…
23 Mayıs 2019
Ava çıkan meclis üyeleri…
21 Mayıs 2019
Seyhan Nehrinin doğusu sizi boğar!
20 Mayıs 2019
Zeydan Karalar’ın Su inadı ve Ülkü Ocaklı FOBİSİ!
16 Mayıs 2019
Emek Hırsızı Metin Türkmenoğlu!
14 Mayıs 2019
Adana gibi BAŞKANDI, KARALAR'A bağlandı!
13 Mayıs 2019
Adana AKEPECİ ve MEHEPE’Cİ tiplerden yoruldu artık!
10 Mayıs 2019
Başarı hikâyesi olmayan siyasetçi ÖLÜR!
29 Nisan 2019
Zeydan Karalar Akbaba ve sırtlan ablukasında!
25 Nisan 2019
AK Parti Adana İl Başkanı kim olmalıdır?
24 Nisan 2019
İsmail Koncuk sen hangi partilisin?
23 Nisan 2019
İyi ki varsın EMİN CANLI…
18 Nisan 2019
Zeydan, DURAK ve ALDIRMAZ bürokratlarıyla yol alacak!
16 Nisan 2019
Haddini bil KAZIM!
15 Nisan 2019
AK Parti Adana’da Fabrika ayarlarına dönüyor…
14 Nisan 2019
Hain ERDOĞAN neler yapmış böyle!
12 Nisan 2019
Zeydan Karalar işe ŞİKÂYETLE başladı!
11 Nisan 2019
Jön Türk’lerin torunları…
08 Nisan 2019
Portakal çiçeği, patates ve soğan…
06 Nisan 2019
Sözlü’yü kimler sattı ?
02 Nisan 2019
Büyük tehlike : Sosyal medya seçmenleri!
25 Mart 2019
CHP kazanırsa HDP’ye ASKİ’Yİ verecek… Ya İYİ PARTİ’ye ne veriliyor?
19 Mart 2019
Yeterse yeter gayri…!
12 Mart 2019
Tarlada izi olmayan harmanda hak iddia etmesin!
07 Mart 2019
Akif Kemal Akay’ın HDP Sevdası…!
28 Şubat 2019
CUMHUR İTTİFAKINA ihanet, VATANA ihanettir!
26 Şubat 2019
CUMHUR İTTİFAKININ iki Gönül Elçisi…
21 Şubat 2019
O kel Kafalıya söyleyin…
16 Şubat 2019
19 Şubat BÜYÜK DAVA ADAMI rolünün son tarihidir…!
13 Şubat 2019
CUMHUR İTTİFAKI üzerinden güç devşirenler!
06 Şubat 2019
5 yıldır aklın neredeydi KAZIM ÖZGAN?
02 Şubat 2019
CHP ve HDP birlikteliği Adana’da nereye gidiyor?
29 Ocak 2019
CHP’Lİ ULAŞ ÇETİNKAYA'YA CEVABIMDIR!'
25 Ocak 2019
Ne dediysek oldu… Bu bir Gazetecilik başarısıdır!
22 Ocak 2019
Sözlü’ye AKEPECİ ihanet!
16 Ocak 2019
MHP Çukurova Belediye Başkan Adaylık Kriteri nedir?
14 Ocak 2019
Bir mektupçunun Anatomisi (1)
06 Ocak 2019
CUMHUR İTTİFAKI ve Meclis Üyelikleri konusu…
22 Aralık 2018
Özhaseki ilan etti… HÜSEYİN SÖZLÜ İTTİFAK ADAYIDIR!
13 Aralık 2018
Derdini biliyorum Bademcik!
08 Aralık 2018
UYANIK bir MARDİN MİDYAT oyunu!
04 Aralık 2018
Sözlü ve Karalar mücadelesine hazır olun!
19 Kasım 2018
AK Parti Temayülünden notlar…
09 Kasım 2018
Fikret Yeni Sarıçam veya Yüreğir’e göz kırpıyor…
05 Kasım 2018
Siyasal İslamcılara Rağmen ittifak olacak!
20 Ekim 2018
Büyükşehir Kesesinden Çukurova’ya Adaylık kampanyası!
17 Ekim 2018
MHP Adana içinde Kumpas Çetesi yine hortladı…!
11 Ekim 2018
MHP’nin en garanti kazanacağı yer Sarıçam’dır…
09 Ekim 2018
MHP Çukurova Belediye Başkan Adaylığı üzerine…
01 Ekim 2018
Bu hikâyenin sonunda İTTİFAK var…
26 Eylül 2018
30 Mart’ta Adana Büyükşehir Belediye Başkanı belli…!
24 Eylül 2018
AK Parti MHP’den daha fazla BEDEL ÖDEME istememelidir!
17 Eylül 2018
Adana’da Cumhur İttifakında Hak MHP’nindir…
11 Eylül 2018
Yerin dibine batsın siyasetiniz…!
08 Eylül 2018
AK Parti Adana Büyükşehir’den vazgeçmiyor!
05 Eylül 2018
Adana’da Bütün yollar HÜSEYİN SÖZLÜ’ye çıkıyor…!
30 Ağustos 2018
MHP’de Seyhan’a talip olan Sosyal medya balonları!
27 Ağustos 2018
Adana’yı CHP alabilir… Ama…
13 Ağustos 2018
Yerel seçimler ve ittifak konusu nasıl olacak?
09 Ağustos 2018
Büyükşehir Bürokratı Yusuf Sırkıntı’nın iş güzarlığı!
07 Ağustos 2018
Fitneci SOYSUZ KÖPEKLER!
01 Ağustos 2018
AK Parti’de yeni AĞABEY Abdullah Doğru…
31 Temmuz 2018
FETÖCÜ Hakim ve Savcıların geçmiş hükümleri ne olacak?
27 Temmuz 2018
Hüseyin Oburkçu’nun Gazetecisinden KÜSTAHÇA cevap!
24 Temmuz 2018
Hüseyin Obrukçu’nun memur gazetecisi!
22 Temmuz 2018
Ayşe Sibel Ersoy hanımefendinin danışmanı…
11 Temmuz 2018
AK Parti Adana’da fırtına öncesi sessizlik…
10 Temmuz 2018
Bir geri dönüşün hikâyesi… Mustafa Çay…
03 Temmuz 2018
MHP Adana’da başarısızlığın diyeti ne olacak?
29 Haziran 2018
Siyasi dalkavukları adam etmeyin yeter!
25 Haziran 2018
AK Parti’nin 24 Haziran Adana analizi…
20 Haziran 2018
Adana’da Milletvekilliği tablosu nasıl oluşacak ?
19 Haziran 2018
Bir tek NİHAT ATLI ve CAHİT ÖZTOK…
15 Haziran 2018
Bayramınız KUTLU Olmasın!
12 Haziran 2018
24 Haziran’da Adana’da kim kazanacak?
30 Mayıs 2018
Milli ve Yerli olmayan kaybedecek…
25 Mayıs 2018
Adana’da seçim sonu Milletvekili dağılımı ne olur ?
23 Mayıs 2018
Doğruya Doğru… ABDULLAH DOĞRU!
20 Mayıs 2018
Siyaset yapmak isteyenlere tüyolar…
08 Mayıs 2018
Adana ve Mersinde CUMHUR İTTİFAKINA ihanet!
06 Mayıs 2018
AK Parti Temayülünde öne çıkan isimler…
03 Mayıs 2018
Palyaçoluk yapan aday adayları!
26 Nisan 2018
Aday adayı olan (bazı) hadsizler!
26 Nisan 2018
CUMHUR ittifakına KARŞI YAPBOZ ittifakı…
25 Nisan 2018
60 günün ardından TEŞEKKÜR...
10 Mart 2018
Adana MHP üzerinde oyunlar…
01 Mart 2018
Hiçbir kahpelik karşılıksız kalmaz…!
28 Şubat 2018
Cumhurbaşkanı ve Ömer Çelik’te FETÖCÜ MÜ ?
19 Şubat 2018
Elbet Hüseyin Sözlü diyeceğiz!
10 Şubat 2018
Sütçü Beygirlerini siz adam ediyorsunuz efendiler!
01 Şubat 2018
MHP ve AK Parti ittifakında Adana ne olur?
29 Ocak 2018
Şefkat Çetin’nin Adana uzantıları…
26 Ocak 2018
Kansızlar ittifakına karşı YALNIZ KURT olmak…!
22 Ocak 2018
9 Günlük gözaltının ardından…
06 Ocak 2018
MHP Adana’da bitti diyenlere gelsin…
02 Ocak 2018
MERAL tutmadı… GÜL’Ü deneyelim!
28 Aralık 2017
AKP İL BASIN SÖZCÜSÜ ALİ PEKMEZCİ!
25 Aralık 2017
İttifak olur mu?
16 Aralık 2017
Sertan Duran neden görevden alındı?
14 Aralık 2017
Sayın Obrukçu bu yazıyı iyi oku!
11 Aralık 2017
İYİ Parti’nin Kripto Sarıçam yapılanması…
08 Aralık 2017
Tarih TÜRK’Ü çağırıyor!
26 Kasım 2017
CELAL GÜVEN Ne ayaksın sen?
25 Kasım 2017
AK Parti – MHP İttifakı olursa?
15 Kasım 2017
Ahmet Kurtgöz müsün? Cingöz mü? Öğrenelim bakalım!
12 Kasım 2017
Yaygın ve Atılgan reklam…!
09 Kasım 2017
DEVLET BAHÇELİ ve seçim barajı meselesi…
26 Ekim 2017
Meral Akşener ve Partisi ölü doğdu…!
23 Ekim 2017
Sözlü icraatta Vizyonu yakaladı… Ya Ekibi?
18 Ekim 2017
Hüseyin Sözlü’nün 2014 Stratejisi bu sefer tutmaz!
09 Ekim 2017
Devlet Bahçeli’yi anlamak…
05 Ekim 2017
İçimde ki Hayvanı uyandırmayın... LÜTFEN!
04 Ekim 2017
Adana Kent Konseyi Kadın meclisinden SKANDAL TOPLANTI!
03 Ekim 2017
Sarıçam’da bir tuhaf ittifak…
26 Eylül 2017
Barzani’ye umut bağlayan DEVLET düşmanları!
22 Eylül 2017
ADASO, ATO ve ATB seçimlerinde Ülkücülerin tercihi belirleyicidir!
18 Eylül 2017
Görüntü KAPLAN… Özü KEDİCİK…! (1)
15 Eylül 2017
Mehmet Koca Sarıçam’ı kimden alacak?
12 Eylül 2017
Hüseyin Sözlü’ye yapılan SOLCU saldırılar…
05 Eylül 2017
Yediniz içtiniz şimdi hesap zamanı…!
19 Ağustos 2017
Zeki Kızılkaya’ya ölümcül FETÖ soruları…!
16 Ağustos 2017
CHP’li Zeydan Karaların Büyükşehir planı…
06 Ağustos 2017
SİNEKLER ve ARILAR
02 Ağustos 2017
CÜPPELİ HOCAYA EDİLEN HAKARETLER…
31 Temmuz 2017
Mahmut Çelikcan olaya el koydu!
25 Temmuz 2017
Geleceğini biliyordum…
24 Temmuz 2017
Zeki Kızılkaya’nın Mahmut Çelikcan kurnazlığı…!
21 Temmuz 2017
DERDİ DERYA…
20 Temmuz 2017
Soner Çetin’in Skandal uygulaması…!
17 Temmuz 2017
Sözlü’nün otogar duruşu desteklenmelidir!
07 Temmuz 2017
MHP’nin son Adana tahlili…
04 Temmuz 2017
Fikret Yeni’yi bekleyen tehlike…
28 Haziran 2017
Yerel seçimler 2018’de yapılacak…!
19 Haziran 2017
Alemdar Öztürk’ün alınması siyasidir…!
15 Haziran 2017
FETÖCÜLER her şeyden sorumlu değildir!
12 Haziran 2017
Siyaset mi Devlet mi kazanacak?
06 Haziran 2017
Adana Demirspor’un kurtuluşu Ömer Çelik’tir…!
31 Mayıs 2017
CHP’nin Soner Çetin Faktörü…
29 Mayıs 2017
Adana Hızla CHP’YE doğru kayıyor!
23 Mayıs 2017
Sertan Duran ne yapmalı?
10 Mayıs 2017
MHP’de Genel Merkez adaylarına soğuk duş!
06 Mayıs 2017
Tahir Avşar’a vefasızlık…
30 Nisan 2017
MHP Adana’da çok acilen İl Kongresine gitmelidir!
20 Nisan 2017
ÜLKÜCÜLER neden azapta direniyor?
19 Nisan 2017
Erol KAHRAMAN’IN referandum oyunu…!
17 Nisan 2017
Adana’da AK Parti “FİRE” vermiştir!
10 Nisan 2017
Bir ÜLKÜCÜ ve bir HDP’li nasıl HAYIR’da buluşur?
22 Mart 2017
16 Nisan’a kadar SUSUYORUM ama…
16 Mart 2017
Sarıçam’da İmar EMİN ELLERDE…
12 Mart 2017
Selahattin Sekin ve İnci Gül MORTİNGEN oldular!
10 Mart 2017
Kozan Devlet Hastanesinde FETÖ bilmecesi…!
06 Mart 2017
Sözlü EVET dedi… CHP’liler azıttı…!
03 Mart 2017
MHP Adana İl Başkanı Kim olmalıdır?
11 Şubat 2017
Adana “HAYIR” derse ne olacak?
01 Şubat 2017
Adana’nın güçlü bir MHP’ye ihtiyacı var!
30 Ocak 2017
Elif Doğan Türkmen’in faturası…!
26 Ocak 2017
Lokmacı Cafer ve ÇGC yönetimi…
24 Ocak 2017
FETÖ Mağdurlarına çifte standart mı var?
20 Ocak 2017
Cafer Esendemir ve İnci Gül A.Ş.
19 Ocak 2017
Fatih Arnas ve Arkadaşları yalnız değildir!
16 Ocak 2017
CHP ve “HAYIRCI” Atatürkçüler bu yazıyı iyi okuyun!
09 Ocak 2017
Alemdar Öztürk meselesi ne oldu?
05 Ocak 2017
Seyfettin Yılmaz ve Devlet Bahçeli görüşmesi üzerine…
05 Ocak 2017
MHP’de görevden alınmaları nasıl okumalıyız?
02 Ocak 2017
FETÖ ve PKK’dan daha hainsiniz!
01 Ocak 2017
TERÖR neden hep AKP karşıtlarına vuruyor?
26 Aralık 2016
Adana’da kapanan FETÖCÜ medya ne yapacak?
24 Aralık 2016
Ali Pekmezci pusulayı iyice şaşırmış!
21 Aralık 2016
Aladağ yangınında hangi belediye ne yaptı?
17 Aralık 2016
İNTİKAM değil, KATLİAM istiyoruz artık!
13 Aralık 2016
Bir Ölür Din diriliriz…
29 Kasım 2016
Herkes görevinde kalacak, ama nereye kadar?
21 Kasım 2016
Siyaset belirsizliği kaldırmaz!
19 Kasım 2016
Kimin adamıyım?
15 Kasım 2016
Adana’da DEVLET BAHÇELİ duruşu olan MHP’li var mı?
14 Kasım 2016
Adana’da Kayyum atanan firmalar kimlere teslim?
10 Kasım 2016
PKK’yı CHP’leştirme projesi…
06 Kasım 2016
MHP’nin Adana hali ne olacak böyle?
03 Kasım 2016
Devlet Bahçeli ve utanmaz muhalifler…!
01 Kasım 2016
Zeki Kızılkaya ve Ali Pekmezci meselesi…
31 Ekim 2016
Siyaset yapmak isteyen bu yazıyı iyi okusun…
27 Ekim 2016
Soner Çetin CHP’nin Adana adaylarını belirlemiş!
18 Ekim 2016
MHP Adana’da yeni vizyon, yeni teşkilat gerek…
16 Ekim 2016
AK Parti’den ibretlik bir ihraç kararı…
13 Ekim 2016
Belediyeden 20 BİN TL aylık alan İl Başkanı!
10 Ekim 2016
Kısa ve Öz ama dobra bir yazı…
06 Ekim 2016
Yusuf Akıncı Onurlu, şerefli ve OMURGALI bir adamdır!
05 Ekim 2016
MEDYA TÜCCARLARI…!
03 Ekim 2016
MHP Genel Merkezi Adana’ya ne zaman el atacak?
26 Eylül 2016
FETÖ’NÜN Adana’daki derin yapısı…
23 Eylül 2016
AK Partili 2 Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi gözaltında!
18 Eylül 2016
Liderler ve partiler olmasa kim takar sizi?
16 Eylül 2016
Darbe olsaydı Adana’da kimler makamlara oturacaktı?
08 Eylül 2016
Yusuf Baş Disiplin sürecini başlatır mı?
03 Eylül 2016
Adana’da FETÖ soruşturmalarının yanlışlığı…!
27 Ağustos 2016
FETÖCÜLER FETÖ Avına çıkarsa…
16 Ağustos 2016
Bu yazıyı iyi oku ŞEREFSİZ!
13 Ağustos 2016
Artık FETÖNÜN siyasi kanadını istiyoruz!
30 Temmuz 2016
Adana’da Tayyip ERDOĞAN’A büyük ihanet…!
27 Temmuz 2016
FETÖ/PYD operasyonlarının Adana sulandırması…!
18 Haziran 2016
Seyfettin Yılmaz safını bellini etti, Ya etmeyenler ?
13 Haziran 2016
Ülkücünün çilesi...
10 Haziran 2016
Adana Barosu asli vazifesi yerine siyaset yapıyor…!
09 Mayıs 2016
40 TL falcıya veren ve 40 TL'ye tarlada çalışan kadın…
07 Mayıs 2016
Gazi Adamhasan’ın AKP hayalleri…
04 Mayıs 2016
Durmam için ölmem lazım…
28 Nisan 2016
Yüreğir sosyal yardımlaşmada bir gönül elçisi…
17 Nisan 2016
İçi boş tenekeler ordusu…
06 Nisan 2016
Adana’nın “PARALEL YAPI” bilmecesi… (1)
15 Mart 2016
İnadına Tayyip değil, inadına Devlet!
03 Mart 2016
Adana’da ki “İNGİLİZ OYUNU”
29 Şubat 2016
Elif Doğan Türkmen Soner Çetin’e rakip mi?
21 Şubat 2016
Yunus Uzunular meselesi…
05 Şubat 2016
Ananı öpen Kadı ise…
26 Ocak 2016
Tanrı'yı kıyamete zorlamak...
20 Ocak 2016
Kurt kocayınca...
19 Ocak 2016
Sevgi pıtırcığı görünümlü hainler!
08 Aralık 2015
At gözlüklü siyasetçiler...
19 Kasım 2015
Zeydan Karalar'dan Mertçe itiraf!
04 Kasım 2015
Sözlü ailesi ve gerçekler...
03 Kasım 2015
AKP'nin Adana kahramanları
29 Ekim 2015
17. Devlet...
22 Ekim 2015
Adana'da seçim sonucu ne olur ?
21 Ekim 2015
Uzun saçlı meclis üyesi iyice azıttı!
14 Ekim 2015
Bilal Uludağ etrafına dikkat etmeli...
12 Ekim 2015
Sosyal medya cesareti ve Cehalet
07 Ekim 2015
MHP'de gördüğüm önemli eksiklikler...
06 Ekim 2015
Mehmet Sağlam'a yüklenen misyon
02 Ekim 2015
Soner Çetin'in iptali...
29 Eylül 2015
Şehit Cenazeleri ve sosyal medya maymunları!
23 Eylül 2015
Soner Çetin'den iyi hamle!
22 Eylül 2015
Açtım bayramlık ağzımı...
21 Eylül 2015
AKP Adana liste analizi...
18 Eylül 2015
MHP Adana liste analizi...
16 Eylül 2015
Parayla satın alamazsın!
14 Eylül 2015
AKP, CHP ve MHP'nin Adana zaafları...
09 Eylül 2015
Amaç : MHP - HDP çatışması...
08 Eylül 2015
Ciğerimiz yangın yeri!
07 Eylül 2015
Baba siyaseti
05 Eylül 2015
MHP Bilici'yi aday gösterir mi?
31 Ağustos 2015
Belediyelerin imar çelişkisi...
26 Ağustos 2015
Uyuşturucunun babası ( 3 F )
20 Ağustos 2015
Soner Çetin ve skandalları...
15 Ağustos 2015
Yalnız ama doğru adam Gökçe...
05 Ağustos 2015
Solcuların Bahçeli hazımsızlığı...
03 Ağustos 2015
Soner Başkan neden "REFERANDUM" yapmadın?
27 Temmuz 2015
Kritik tarih : Kasım 2015
25 Temmuz 2015
Barış diye ihanet sunanlar...
23 Temmuz 2015
Devlet zulmü!
14 Temmuz 2015
Protez Dostluklar...
08 Temmuz 2015
Sedat Sözlü'nün Tarihi Misyonu...
03 Temmuz 2015
Bahçeli'yi anlamak için "DOĞRU İNSAN" olmak gerekir!
30 Haziran 2015
Sel Gider Kum Kalır…
28 Haziran 2015
Ufuk Tekin zarafeti...
24 Haziran 2015
AKP Adana'da revizyon ilk Yüreğir'de olmalı!
22 Haziran 2015
MHP'ye akıl vermek CHP'nin haddi değildir!
18 Haziran 2015
MHP Çukurova'da neden kaybetti?
15 Haziran 2015
Burhanettin Bulut'tan ibretlik bahaneler!
12 Haziran 2015
Pirzola Siyaseti!
11 Haziran 2015
Belediye Başkanları Ve Seçim Sonuçları
04 Haziran 2015
Haydi CHP patlat sloganını!
01 Haziran 2015
Adana seçimleri ne durumda?
28 Mayıs 2015
Ortak paydamız tarihimizdir...
19 Mayıs 2015
HDP'de patlayan bomba kimin işine gelir?
18 Mayıs 2015
Adana'da AKP, MHP ve HDP ise CHP oylarına oynuyor
17 Mayıs 2015
Makam sahipleri resimlerine dikkat etmeli
16 Mayıs 2015
Başkanları yakan danışmanlar!
13 Mayıs 2015
Partilerin Adana handikapları
12 Mayıs 2015
Adana seçmeni ne düşünüyor?
11 Mayıs 2015
MHP'nin Dikkat etmesi gereken isimler
06 Mayıs 2015
13 vekil çantada, 1 tane boşta...
04 Mayıs 2015
CHP adayları iyi örgütleri sınıfta kaldı!
02 Mayıs 2015
CHP Yeni il binasına ne zaman geçecek?
28 Nisan 2015
Musa Öztürk'ten Büyük ayıp!
27 Nisan 2015
Önce anla... Sonra Yargıla...
22 Nisan 2015
Abdulkadir Yuvalı Devlet Bey'in vefasıdır...
14 Nisan 2015
Mado ve Özsüt siyaseti iflas etmiştir!
12 Nisan 2015
AKP'NİN ADANA LİSTE ANALİZİ
08 Nisan 2015
Adana vekilleri liste analizi
06 Nisan 2015
200 Kişinin Maaşını Kim Alıyor?
04 Nisan 2015
Adana’da GAZETECİ olmak…
01 Nisan 2015
Hem Dolandır Hem Tahliye Ol!
30 Mart 2015
AKP'de Adana listesi netleşiyor
27 Mart 2015
Uçar, Arslan ve Spor Fonu -2
26 Mart 2015
Uçar, Arslan ve Büyükşehir Spor fonu - 1
24 Mart 2015
AKP'de Aday olmayacak isimler netleşti
20 Mart 2015
CHP Ön seçimin de 65 yaş altı kuralı olmalıdır
18 Mart 2015
LİSTEYİ İYİ YAPAN ADANA'YI ALIR
16 Mart 2015
Ahmet Özlü'nün duruşu
11 Mart 2015
Ahmet Erdoğan MHP'nin lokomotifi olur
05 Mart 2015
İshakoğlullar'ından açıklama var!
26 Şubat 2015
Adı doğru kendi yanlış adam!
25 Şubat 2015
Ferat Yüksel evlendi
17 Şubat 2015
Bulut CHP'nin yeni vizyonu olabilir...
16 Şubat 2015
AKP'nin iddialı aday adayları kimler olur?
14 Şubat 2015
MHP'de Arslan'ı şanslı görüyorum...
12 Şubat 2015
MHP'de Aday adayları savaşı!
09 Şubat 2015
MHP il Kongresi ve detaylar...
07 Şubat 2015
Recai Babayı anlatmak Ali Pekmezci'ye kalmış! YAZIKLAR OLSUN!
05 Şubat 2015
İzgioğlu kazanır... Peki neden?
01 Şubat 2015
AKP Adana'da öz evlatlarını yedi bitirdi!
30 Ocak 2015
YALÇIN AKYOL ve NAZIM ALDIRMAZ nasıl MHP'li oldular!
27 Ocak 2015
Sözlü ve Yılmaz olması gerekeni yaptılar!
23 Ocak 2015
İzgioğlu ve Sözlü adına kralcılık yapanlar!
22 Ocak 2015
YUSUF BAŞ SERDE GEDİK AÇTI!
Haber Yazılımı Adana Temizlik Şirketleri